واتساپ
اینستاگرام

اگر شما بازرگان هستید و به توسعه کسب و کار خود می اندیشید،یا به دنبال سرمایه گذاری مطمئن وسودمندید،و یا در صدد گرفتن اقامت یک کشور خارجی ،بهترین راه برای شما ثبت شرکت در یک کشور جهان اول است.ویزای استارتاپ یک راه مطمئن و آسان برای سرمایه گذاری و اخذ اقامت در تمام کشورهای مهم و پیشرو در پنج قاره است،اکسین گشت دارای آمادگی کامل انجام صفر تا صد کارهای ثبت جهانی شرکت شماست،با ما در مسیر رویاهایتان قدم بگذارید.